O firmie

 

 

EF Investment jest jednostką gospodarczą o charakterze inwestycyjnym. Spółka powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie polskiego rynku finansowego, a następnie, z powodu zaobserwowanego ożywienia na rynku nieruchomości rozszerzyła swoją działalność na w/w rynek.

 

Wszystkie działania firmy skoncentrowane są na potrzebach klienta, pomocy w realizacji dotychczasowej polityki inwestycyjnej, jak i tworzeniu nowej.

 

Zapewniamy klientom możliwość dokonywania inwestycji oraz pozyskiwania środków na te inwestycje. Jesteśmy zainteresowani finansowaniem rozwojowych oraz nowatorskich projektów, uczestnicząc w nich jako partner finansowy.


Oprócz podstawowej działalności inwestycyjnej realizujemy także inne projekty z zakresu inwestycji w rynek kapitałowy.

 

Nasze działania skupiają się m.in. na inwestycjach bezpośrednich w rynek prywatyzowanych przedsiębiorstw Skarbu Państwa.

Do realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych należą m.in. inwestycje w polski rynek energetyczny.

 

Dysponując wyspecjalizowaną kadrą w zakresie profesjonalnej oceny projektów, mamy nadzieję, że dzięki indywidualnemu podejściu do każdego projektu oraz możliwościom wnikliwej analizy pozyskamy do współpracy wielu partnerów inwestycyjnych.


Zapraszamy do współpracy.